Услови коришћења

Deze gebruiksvoorwaarden ('voorwaarden') vormen een wettelijke overeenkomst tussen u ('gebruiker' of 'u') en plinkoserbia.top ('wij' of 'ons') met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website plinkoserbia.top (de 'website'). Door de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Algemene voorwaarden

1. U bent verantwoordelijk voor uw eigen gebruik van de website en voor de gevolgen daarvan. U stemt ermee in om de website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

2. U mag geen inhoud op de website plaatsen die illegaal, beledigend, lasterlijk, obsceen, bedreigend, discriminerend, intimiderend of anderszins ongepast is.

  • U stemt ermee in dat alle inhoud die u plaatst op de website eigendom wordt van plinkoserbia.top en dat plinkoserbia.top het recht heeft om deze inhoud te gebruiken voor welk doel dan ook zonder compensatie aan u.
  • U stemt ermee in dat u geen gebruik zult maken van geautomatiseerde methoden, zoals web scraping, om gegevens van de website te verzamelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • U stemt ermee in dat u geen inbreuk zult maken op de beveiligingsmaatregelen van de website of proberen ongeautoriseerde toegang tot de website te verkrijgen.

Intellectuele eigendom

1. De website en alle inhoud daarop, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's en software, zijn eigendom van plinkoserbia.top en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

2. U mag de inhoud van de website alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, verkopen of anderszins te exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Alle handelsmerken, dienstmerken en logo's die op de website worden weergegeven, zijn eigendom van plinkoserbia.top of van derden. Het gebruik van deze merken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

Beperkingen van aansprakelijkheid

1. De website wordt geleverd op een 'as is' en 'as available' basis, zonder enige vorm van garantie. Wij bieden geen garantie dat de website altijd beschikbaar, ononderbroken, veilig of foutvrij zal zijn.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winst, goodwill of andere immateriële verliezen.

3. plinkoserbia.top is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt gelinkt vanaf de website. Het bezoeken van deze websites is op eigen risico.